Kosár
Az Ön kosara üres

Adatvédelmi szabályzat

A jelen Adatvédelmi szabályzaton (a továbbiakban: "Alapelvek") keresztül tájékoztatjuk azokat az érintetteket, akiknek személyes adatait kezeljük, az összes adatkezelési tevékenységről és az adatvédelmi szabályzat elveiről.

1. Felelős személyek

Adatkezelő:

STUDENT AGENCY k.s., cégjegyzékszám: 253 17 075, a következő címen bejegyezve: náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno

és

STUDENT AGENCY TRAVEL k.s., cégjegyzékszám: 253 17 075, a következő címen bejegyezve: náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno

és

RegioJet a.s., cégjegyzékszám: 283 33 187, a következő címen bejegyezve: náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno

és

ORBIX s.r.o., cégjegyzékszám: 266 94 638, a következő címen bejegyezve: Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Prague 1

mint közös adatkezelők a GDPR 26. cikke alapján (továbbiakban mint „mi”, „miénk֨” „a cégek”)

A közös adatkezelők a STUDENDT AGENCY Holding alá tartoznak és kölcsönösen megállapodtak az adatok kezeléséről.

A közös adatkezelők szerződést kötöttek egymással azon jogok és kötelezettségek szabályozására, amelyek alapján a STUDENT AGENCY k.s. felelős, továbbá a személyes adatok javítására vagy törlésére, illetve az adatkezelés korlátozására vonatkozó bejelentési kötelezettségért, a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, a személyes adatok kezelésének nyilvántartására és a személyes adatok megsértésének bejelentésére vonatkozó kötelezettségre.

STUDENT AGENCY k.s. a szerződés értelmében központi kapcsolattartóként jár el azon érintettek számára, akiknek személyes adatait a közös adatkezelők kezelik. Az egyes érintettek a GDPR szerinti jogaikat a fenti szerződésben meghatározott feltételektől függetlenül gyakorolhatják az egyes személyes adatkezelőkkel, valamint mindegyikükkel szemben.

Adatkezelő elérhetőségei: telefonon: +420 222 222 221; e-mailben: privacy@studentagency.cz

További elérhetőségek: telefonon +420 800 100 300; e-mail: privacy@studentagency.cz

(továbbiakban mint „mi”, „miénk֨” „a cégek”)

2. Alapfogalmak

GDPR:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), mely 2018. május 25-től érvényes.

Személyes adat:

Az Európai Parlament és a Tanács, valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EK rendelet (a továbbiakban: GDPR) értelmében személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (azaz az Érintettre = Önre) vonatkozik.)

Különleges személyes adat:

Különleges személyes adat a különleges személyes adatok a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló személyes adatokra és információkra, az érintett személyek egyedi azonosítását segítő biometrikus adatok feldolgozására, illetve az egyén egészségére vagy szexuális életére, fogyatékosságára, korára vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatokra vonatkoznak..

Az adatok tárgya = Ön:

Az érintett azonosított vagy azonosítható (természetes) személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító tényező, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján..

Adatkezelés:

Az adatkezelés a GDPR 4. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában a személyes adatok feldolgozása a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés vagy megsemmisítés.

Adatkezelő:

A GDPR 4. cikkének (7) bekezdése alkalmazásában "adatkezelő" az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; amennyiben az adatkezelés céljait, feltételeit és eszközeit az uniós jog vagy a tagállami jog határozza meg, ez a jog határozhatja meg az érintett adatkezelőt, vagy kijelölésének konkrét kritériumai kijelölhetők; beleértve a vállalatot is.

Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó a GDPR 4. cikkének (8) bekezdése értelmében adatfeldolgozó az a természetes személy vagy jogi személy hatóság, ügynökség vagy bármely más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és módját; beleértve a Társaság egyes kereskedelmi partnereit, amelyek a Társaság irányítása alatt és a Társaság, illetve annak felelős alkalmazottja követelményeinek megfelelően a Társaság mint adatfeldolgozó számára személyes adatokat kezelnek.

A felügyeleti hatóság:

A felügyeleti hatóság az a hatóság, amely a személyes adatok védelméért felelős Szlovákiában (továbbiakban: „ÚOOÚ”).

Kockázatos adatkezelés:

A kockázatos adatkezelés olyan adatkezelést jelent, amely valószínűsíthetően kockázatot jelent az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelés nem eseti jellegű, és nem foglalja magában a különleges adatok vagy a GDPR 10. cikkében leírt büntetőítéletekkel és bűncselekményekkel kapcsolatos adatok kezelését.

3. Feldolgozott személyes adat

Azonosító adatokat (keresztnév, vezetéknév, születési dátum), kapcsolattartási adatokat (cím, e-mail cím, telefonszám), az álláskeresők önéletrajzában szereplő adatokat, számviteli adatokat (bankszámlaszám), rendelési előzményeket, követeléseket kezelünk. Ezeket az adatokat a GDPR-nak és a személyes adatok védelmére vonatkozó egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

4. Az érintettek

a) Ügyfelek b) Az áruk és szolgáltatások beszállítói c) Potenciális vevők és áru- és szolgáltatásnyújtók d) Álláskeresők e) A weboldal látogatói f) Előfizetők


5. A személyes adatok kezelésének célja

A személyes adatokat egyértelműen meghatározott célból kezeljük:

Az adatkezelés érintettjeiAz adatkezlés céljaJogalap és feldolgozott személyes adatokAdatfeldolgozási időszak
Ügyfeleink – BELFÖLDI vasúti- és autóbuszjáratok utasaiSzerződések teljesítése és megvalósítása.A magánszemélyek olyan adatai (keresztnév és vezetéknév, születési dátum, valamint további információk: MojeID vagy ZTP, 60 év feletti idősek, 6 év alatti gyermekek, 6-15 éves korú fiatalok, 15 év alatti diákok kedvezményre való jogosultságot igazoló dokumentumai, utazási dokumentumok), elérhetőségi adatok (e-mail, telefonszám, IP-cím), amelyeket a szerződés teljesítésével és teljesítésével kapcsolatban gyűjtünk, a folyamatban lévő megrendelések és benyújtott igények adatai. Külön kezeljük a természetes és jogi személyek azonosító adatait (keresztnév, vezetéknév, titulus), elérhetőségi adatait (postai cím vagy lakóhely, e-mail cím, telefonszám), akiknél szintén folyamatban lévő megrendeléseket és a benyújtott igények adatait kezeljük.E célból a személyes adatok a szerződéses kapcsolat időtartama alatt kezelhetők.
Ügyfeleink – NEMZETKÖZI vasúti- és autóbuszjáratok utasaiSzerződések teljesítése és megvalósítása.A magánszemélyek olyan adatai (keresztnév és vezetéknév, születési dátum, valamint további információk: MojeID vagy ZTP, 60 év feletti idősek, 6 év alatti gyermekek, 6-15 éves korú fiatalok, 15 év alatti diákok kedvezményre való jogosultságot igazoló dokumentumai, utazási dokumentumok), elérhetőségi adatok (e-mail, telefonszám, IP-cím), amelyeket a szerződés teljesítésével és teljesítésével kapcsolatban gyűjtünk, a folyamatban lévő megrendelések és benyújtott igények adatai. Külön kezeljük a természetes és jogi személyek azonosító adatait (keresztnév, vezetéknév, titulus), elérhetőségi adatait (postai cím vagy lakóhely, e-mail cím, telefonszám), akiknél szintén folyamatban lévő megrendeléseket és a benyújtott igények adatait kezeljük.E célból a személyes adatok a szerződéses kapcsolat időtartama alatt kezelhetők.
Ügyfeleink – Légi személyszállítási közvetítésSzerződések teljesítése és megvalósítása.Az ügyfelek tekintetében csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat kezeljük. Magánszemélyek esetében személyes adatokat (keresztnév és vezetéknév, születési dátum, egészségügyi adatok, az ügyfél hűségprogramjának száma, állampolgárság, úti okmány), elérhetőségi adatokat (e-mail, telefonszám, postai cím és lakhely), amelyeket a szerződés teljesítésével és teljesítésével kapcsolatban továbbítunk, valamint az aktuális megrendelések és benyújtott igények adatait. Feldolgozzuk a természetes vagy jogi személyek azonosítási adatait (keresztnév, vezetéknév, titulus), amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükségesek, kapcsolattartási adatokat (postai cím vagy lakóhely, e-mail cím, telefonszám), számviteli adatokat (bankszámlaszám), az aktuális megrendelések és a benyújtott igények adatait.E célból a személyes adatok a szerződéses kapcsolat időtartama alatt kezelhetők.
Ügyfeleink - Eladás és utazásszervezés közvetítésSzerződések teljesítése és megvalósítása.Az ügyfelek tekintetében csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat kezeljük. Magánszemélyek esetében személyes adatokat (keresztnév és vezetéknév, születési dátum, egészségügyi adatok, az ügyfél hűségprogramjának száma, állampolgárság, úti okmány), elérhetőségi adatokat (e-mail, telefonszám, postai cím és lakhely), amelyeket a szerződés teljesítésével és teljesítésével kapcsolatban továbbítunk, valamint az aktuális megrendelések és benyújtott igények adatait. Feldolgozzuk a természetes vagy jogi személyek azonosítási adatait (keresztnév, vezetéknév, titulus), amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükségesek, kapcsolattartási adatokat (postai cím vagy lakóhely, e-mail cím, telefonszám), számviteli adatokat (bankszámlaszám), az aktuális megrendelések és a benyújtott igények adatait.E célból a személyes adatok a szerződéses kapcsolat időtartama alatt kezelhetők.
Ügyfeleink - Egyéni turisztikai szolgáltatások közvetítéseSzerződések teljesítése és megvalósítása.Az ügyfelek tekintetében csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat kezeljük. Magánszemélyek esetében személyes adatokat (keresztnév és vezetéknév, születési dátum, egészségügyi adatok, az ügyfél hűségprogramjának száma, állampolgárság, úti okmány), elérhetőségi adatokat (e-mail, telefonszám, postai cím és lakhely), amelyeket a szerződés teljesítésével és teljesítésével kapcsolatban továbbítunk, valamint az aktuális megrendelések és benyújtott igények adatait. Feldolgozzuk a természetes vagy jogi személyek azonosítási adatait (keresztnév, vezetéknév, titulus), amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükségesek, kapcsolattartási adatokat (postai cím vagy lakóhely, e-mail cím, telefonszám), számviteli adatokat (bankszámlaszám), az aktuális megrendelések és a benyújtott igények adatait.E célból a személyes adatok a szerződéses kapcsolat időtartama alatt kezelhetők.
Ügyfeleink - Kárrendezés a Click2Claim s.r.o közvetítéssel működtetett légi közlekedésbenSzerződések teljesítése és megvalósítása.Az ügyfelek, szükség esetén a jogi személyek kapcsolattartói, azonosító adatai (keresztnév és vezetéknév, születési dátum, egészségügyi adatok, az ügyfél hűségprogramjának száma, az állampolgárság, útiokmány), a repülőjegy száma), kapcsolattartási adatok (e-mail, telefonszám), valamint az aktuális megrendelések és a benyújtott igények adatai.E célból a személyes adatok a szerződéses kapcsolat időtartama alatt kezelhetők.
Ügyfeleink - Biztosítási közvetítésSzerződések teljesítése és megvalósítása.Az ügyfelek tekintetében csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat kezeljük. Magánszemélyek esetében személyes adatokat (keresztnév és vezetéknév, születési dátum, egészségügyi adatok, az ügyfél hűségprogramjának száma, állampolgárság, úti okmány), elérhetőségi adatokat (e-mail, telefonszám, postai cím és lakhely), amelyeket a szerződés teljesítésével és teljesítésével kapcsolatban továbbítunk, valamint az aktuális megrendelések és benyújtott igények adatait. Feldolgozzuk a természetes vagy jogi személyek azonosítási adatait (keresztnév, vezetéknév, titulus), amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükségesek, kapcsolattartási adatokat (postai cím vagy lakóhely, e-mail cím, telefonszám), számviteli adatokat (bankszámlaszám), az aktuális megrendelések és a benyújtott igények adatait.E célból a személyes adatok a szerződéses kapcsolat időtartama alatt kezelhetők.
Ügyfeleink - Tartózkodási engedély ügyintézés közvetítésSzerződések teljesítése és megvalósítása.Az ügyfelek tekintetében csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat kezeljük. Magánszemélyek esetében személyes adatokat (keresztnév és vezetéknév, születési dátum, egészségügyi adatok, az ügyfél hűségprogramjának száma, állampolgárság, úti okmány), elérhetőségi adatokat (e-mail, telefonszám, postai cím és lakhely), amelyeket a szerződés teljesítésével és teljesítésével kapcsolatban továbbítunk, valamint az aktuális megrendelések és benyújtott igények adatait. Feldolgozzuk a természetes vagy jogi személyek azonosítási adatait (keresztnév, vezetéknév, titulus), amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükségesek, kapcsolattartási adatokat (postai cím vagy lakóhely, e-mail cím, telefonszám), számviteli adatokat (bankszámlaszám), az aktuális megrendelések és a benyújtott igények adatait..E célból a személyes adatok a szerződéses kapcsolat időtartama alatt kezelhetők.
Ügyfeleink - Nyelvtanulás külföldönSzerződések teljesítése és megvalósítása.Az ügyfelek tekintetében csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat kezeljük. Magánszemélyek esetében személyes adatokat (keresztnév és vezetéknév, születési dátum, egészségügyi adatok, az ügyfél hűségprogramjának száma, állampolgárság, úti okmány), elérhetőségi adatokat (e-mail, telefonszám, postai cím és lakhely), amelyeket a szerződés teljesítésével és teljesítésével kapcsolatban továbbítunk, valamint az aktuális megrendelések és benyújtott igények adatait. Feldolgozzuk a természetes vagy jogi személyek azonosítási adatait (keresztnév, vezetéknév, titulus), amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükségesek, kapcsolattartási adatokat (postai cím vagy lakóhely, e-mail cím, telefonszám), számviteli adatokat (bankszámlaszám), az aktuális megrendelések és a benyújtott igények adatait.E célból a személyes adatok a szerződéses kapcsolat időtartama alatt kezelhetők.
Ügyfeleink – külföldi munkavállalás közvetítéseSzerződések teljesítése és megvalósítása.Az ügyfelek tekintetében csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat kezeljük. Magánszemélyek esetében személyes adatokat (keresztnév és vezetéknév, születési dátum, egészségügyi adatok, az ügyfél hűségprogramjának száma, állampolgárság, úti okmány), elérhetőségi adatokat (e-mail, telefonszám, postai cím és lakhely), amelyeket a szerződés teljesítésével és teljesítésével kapcsolatban továbbítunk, valamint az aktuális megrendelések és benyújtott igények adatait. Feldolgozzuk a természetes vagy jogi személyek azonosítási adatait (keresztnév, vezetéknév, titulus), amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükségesek, kapcsolattartási adatokat (postai cím vagy lakóhely, e-mail cím, telefonszám), számviteli adatokat (bankszámlaszám), az aktuális megrendelések és a benyújtott igények adatait.E célból a személyes adatok a szerződéses kapcsolat időtartama alatt kezelhetők.
Ügyfeleink – parkolás közvetítéseSzerződések teljesítése és megvalósítása.A ügyfelek vagy jogi személyek kapcsolattartóinak azonosító adatait (név, vezetéknév), kapcsolattartási adatait (e-mail, telefon), valamint az aktuális megrendelésekre és igényekre vonatkozó információkat kezeljük. Ebből a célból a személyes adatok a szerződéses kapcsolat időtartama alatt kezelhetők.E célból a személyes adatok a szerződéses kapcsolat időtartama alatt kezelhetők.
Ügyfeleink (általában)Ügyféladatbázis kezelése a szolgáltatások megismételhetőségéhezA ügyfelek vagy jogi személyek kapcsolattartóinak azonosító adatait (név, vezetéknév, születési dátum, állampolgárság, hűségprogram száma, úti okmány), elérhetőségi adatait (e-mail, telefon), a megrendelések és panaszok előzményeit, a kommunikáció előzményeit kezeljük.E célból a személyes adatokat 5 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig lehet feldolgozni.
Statisztikák vezetéseA ügyfelek vagy jogi személyek kapcsolattartóinak azonosító adatait (e-mail, telefon), a megrendelések és panaszok előzményeit, a kommunikáció előzményeit kezeljük. E célból a személyes adatokat 5 évig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig lehet feldolgozni.E célból a személyes adatokat 5 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig lehet feldolgozni.
A szerződéses kapcsolatokból eredő követelések a szerződés megszűnése utánA ügyfelek vagy jogi személyek kapcsolattartóinak azonosító adatait (név, vezetéknév), elérhetőségi adatait (e-mail, telefon, szállítási cím vagy állandó lakcím), rendelési és reklamációs előzményeket, kommunikációs előzményeket kezelünk. Ezekre az adatokra a szerződés megszűnése után a köztünk és ügyfeleink között fennálló követelések, követelésbehajtás és egyéb szerződéses kötelezettségek kezeléséhez van szükség.E célból a személyes adatok a szerződéses kapcsolat megszűnését követő négy évig, illetve közigazgatási vagy bírósági eljárás megindítása esetén az eljárás teljes időtartama alatt kezelhetők.
Tájékoztató e-mailek és elégedettségi kérdőívek küldéseAz ügyfelek elérhetőségi adatait (e-mail, telefonszám) dolgozzuk fel.E célból a személyes adatok a szerződéses jogviszony időtartama alatt és a jogviszony megszűnését követően is kezelhetők.
Üzleti üzenetek terjesztése e-mail hírlevelek formájában, amelyek áru- vagy szolgáltatási ajánlatot és híreket tartalmaznakAz ügyfelek azonosító és elérhetőségi adatainak kezelésére az üzleti kommunikáció terjesztése érdekében kerül sor a 480/2004 Sb. Torvény alapján. Az adatfeldolgozó Filip Zwyrtek, ID 74354841, székhelye: Koperníkova 1585/11, 737 01, Český Těšín és a SmartSelling a.s., ID 29210372, székhelye: Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno.E célból a személyes adatok feldolgozása határozatlan ideig történhet, amíg a címzett le nem mond az előfizetésről.
Számviteli és adózási feladataink ellátásaAz azonosító adatokat (név, vezetéknév), elérhetőségi adatokat (szállítási cím vagy állandó lakcím, e-mail, telefon), számviteli adatokat (bankszámlaszám és egyéb, az adóügyi dokumentumokon szereplő adatok) kezeljük. E célból a személyes adatokat a tranzakciót lebonyolító adózási időszak végétől számított tíz évig kezelhetjük.Ebből a célból a személyes adatok az ügyletet magában foglaló adózási időszak végétől számított tíz évig kezelhetők.
Az ügyfélszolgálati vonal telefonhívásainak nyilvántartásában szereplő személyes adatok a szerződés teljesítése céljábólAz elektronikus kommunikációban rögzített hangfelvételekből származó személyes adatok (azonosító adatok, elérhetőségi adatok, számviteli adatok) feldolgozása az említett jogalanyokkal szembeni kölcsönös szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.E célból a személyes adatok a szerződéses kapcsolat időtartama alatt kezelhetők.
Az ügyfélszolgálati vonal telefonhívásainak nyilvántartásában szereplő személyes adatok, az esetleges jogi igények érvényesítése céljábólAz elektronikus kommunikációban rögzített hangfelvételekből származó személyes adatok (azonosító adatok, elérhetőségi adatok, számviteli adatok) feldolgozása az e jogalanyokkal kötött szerződések szerinti jogi igények érvényesítéséhez szükséges.E célból a személyes adatok a szerződés megszűnését követő négy évig kezelhetők.
Az ügyfélszolgálati vonal telefonhívásainak nyilvántartásában szereplő személyes adatok, a szolgáltatás minőségének javítása érdekébenA személyes adatok (azonosító adatok, elérhetőségi adatok, számviteli adatok) elektronikus kommunikáción belüli hangfelvételekből történő feldolgozására, szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében kerül sor.Ebből a célból a személyes adatok a telefonhívástól számított egy hónapig kezelhetők.
Beszállítóink, partnereink és hitelezőinkA beszállítókkal, külső partnerekkel és hitelezőkkel kötött szerződések végrehajtása és végrehajtása, a követelések behajtása.A többi szerződő fél személyes azonosítása és személyes számviteli adatainak feldolgozása a kölcsönös szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.E célból a személyes adatok a szerződéses kapcsolat időtartamára kezelhetők. E célból a személyes adatok a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított négy évig, a vitatott eljárás esetén az eljárás teljes időtartama alatt kezelhetők.
A szerződéses kapcsolatokból eredő követelések a szerződés megszűnése utánA személyes azonosító és számviteli adatok gyűjtése, beleértve a teljesített kifizetéseket is, a követelések rendezéséhez, a követelések behajtásához és a köztünk és az érintettek közötti szerződésekből eredő egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.E célból a személyes adatok a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított négy évig, a vitatott eljárás esetén az eljárás teljes időtartama alatt kezelhetők.
Potenciális ügyfelekÜzleti üzenetek terjesztése szakmai információk és jelentések, marketinganyagok, szolgáltatási ajánlatok, szakmai rendezvényekre szóló meghívók stb. formájában.Az érintett által megadott személyes adatok (e-mail cím vagy egyéb azonosító adatok, elérhetőségi adatok, számviteli adatok) feldolgozása.E célból a személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetők. E célból a személyes adatokat a kiválasztási eljárás törlésétől vagy egy másik kiválasztott jelöltnek a meghirdetett pozícióba történő felvételétől számított hat hónapig kezelik.
ÁlláskeresőkAz álláskereső alkalmasságának értékelése a munkavállalói kiválasztási folyamat során és a kapcsolat újbóli felvétele, amennyiben a próbaidő alatt megszűnik a munkaviszony egy másik kiválasztott jelöltnél.Gyűjtjük az álláskeresők azonosító adatait, személyes elérhetőségi adatait, az oktatásra vonatkozó információkat és a munkatapasztalattal kapcsolatos adatokat a folyamatos kiválasztási folyamat és az esetleges újbóli címzés céljából abban az esetben, ha a munkaviszony egy másik kiválasztott jelölttel a próbaidő alatt megszűnik.E célból a személyes adatokat a kiválasztási eljárás törlésétől vagy egy másik kiválasztott jelöltnek a meghirdetett pozícióba történő felvételétől számított hat hónapig kezelik.
A diszkrimináció tilalmának és az egyenlő bánásmód a foglalkoztatási törvény szerinti betartásának igazolása a munkavállaló kiválasztási eljárása során;Gyűjtjük az álláskeresők azonosító adatait, személyes elérhetőségi adatait, valamint az oktatással és a szakmai tapasztalattal kapcsolatos információkat, hogy a munkavállaló kiválasztási eljárása során bizonyítani tudjuk a diszkrimináció tilalmának és a foglalkoztatási törvény szerinti egyenlő bánásmód tilalmának betartását.E célból a személyes adatok a kiválasztási folyamat végétől számított három évig kezelhetők, folyamatban lévő eljárás esetén a folyamat teljes időtartama alatt.
Weboldal látogatókStatisztikák az adatok anonimizálása előtt, az áruink és szolgáltatásaink hirdetéseinek kiszolgálásaA jogalap a jogos érdekünk, amelynek értelmében (a) javítjuk szolgáltatásainkat, és arra összpontosítunk, ami az ügyfelet valóban érdekli; (b) a weboldalunk látogatása alapján hasonló szolgáltatásokat vagy árukat kínálunk az ügyfélnek, amelyek megfelelnek az igényeinek.E célból a személyes adatokat az adatszolgáltatástól számított két évig lehet feldolgozni.
Válasz küldése a weboldal látogatóinak kérdéséreAz azonosító adatokat (név, vezetéknév), elérhetőségi adatokat (cím, e-mail cím, telefon), IP-címet és sütiket, a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül tett kérdéseket kezeljük.Ebből a célból a személyes adatok feldolgozhatók a kapcsolatfelvételi űrlapról érkező ügy megoldásáig, azonban ez az időtartam nem haladhatja meg a 30 napot, illetve azt az időtartamot, ameddig az Ön hozzájárulása a feldolgozáshoz érvényben van.
FeliratkozókÜzleti és egyéb típusú kommunikáció rendszeres küldése e-mailbenAz adatfeldolgozó Filip Zwyrtek, ID 74354841, székhelye: Koperníkova 1585/11, 737 01, Český Těšín és a SmartSelling a.s., ID 29210372, székhelye: Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno.E célból a személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig kezelhetők.


6. Az adatfeldolgozás időtartama

A személyes adatokat csak a feldolgozásukhoz szükséges ideig őrizzük meg - lásd a fenti táblázatot. Ezen időszak lejárta után a személyes adatokat csak az Állami Statisztikai Szolgálat céljaira, tudományos célokra és archiválási célokra őrizzük meg.

7. Személyes adatok kedvezményezettjei és a személyes adatok Európai Unión kívüli továbbítása

Megfelelően indokolt esetben továbbíthatjuk az Ön személyes adatait más szerveknek (a továbbiakban: "kedvezményezettek"):

Személyes adatok továbbítására kerülhet sor a következő kedvezményezettek részére:

Adatfeldolgozók, akik az Ön személyes adatait a GDPR 28. cikke szerint kezelt irányelveink és kölcsönös kapcsolataink szerint dolgozzák fel: Az általunk használt szoftvereket üzemeltető személyek, kizárólag e programok adminisztrációja és technikai támogatása céljából. Olyan személyek, akik olyan szolgáltatásokat és árukat nyújtanak nekünk, amelyeken keresztül az Ön személyes adatait számunkra feldolgozzák. A STUDENT AGENCY/RegioJet csoporthoz tartozó egyéb jogi személyek. Hatóságok és egyéb kedvezményezettek, amennyiben az alkalmazandó jogi szabályozás ezt előírja. Közhatóságok és más szervek, ha az átadás szükséges a szerződés teljesítéséhez Egyéb címzettek abban az esetben, ha váratlan esemény következik be, amely az élet, az egészség, a tulajdon vagy más közérdek védelméhez szükséges adatmegosztást tesz szükségessé, vagy ha jogaink, tulajdonunk vagy biztonságunk védelme érdekében szükséges.

8. A személyes adatok feldolgozására alkalmazandó elvek

Jogszerűség

Az Ön személyes adatait a vonatkozó jogi előírásoknak, különösen a GDPR-nak megfelelően kezeljük.

Az érintett hozzájárulása

Az adatokat az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően dolgozzuk fel, ha a hozzájárulás elegendő az adatkezeléshez.

A személyes adatok kezelésének minimalizálása és korlátozása

A személyes adatokat csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben kezeljük és nem hosszabb ideig, mint amennyi a személyes adatok kezelésének céljához szükséges.

A személyes adatok feldolgozásának pontossága

A személyes adatokat a pontosságra való odafigyeléssel kezeljük. A naprakész személyes adatokat minden ésszerű eszközzel feldolgozzuk.

Átláthatóság

Ezen elvek és az ezekre hivatkozó kapcsolat révén Ön teljes mértékben megismerheti a személyes adatai feldolgozásának módját, terjedelmét és tartalmát.

Célkorlátozás

Személyes adatokat csak az adott cél teljesítéséhez szükséges mértékben és a célnak megfelelően kezelünk.

Biztonság

A személyes adatokat olyan módon kezeljük, amely biztosítja azok megfelelő biztonságát, beleértve a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedésekkel történő védelmüket a jogellenes vagy illegális tevékenységek, valamint az elvesztés, megsemmisülés vagy sérülés ellen.

9. Egyéni döntéshozatal és profilalkotás automatizálása

A személyes adatok feldolgozása során nem kerül sor automatizált egyedi döntéshozatalra, sem profilalkotásra.

Az automatizált egyedi döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, általában a személyes adatok automatizált, azaz emberi beavatkozás nélküli feldolgozásán alapuló bármely formát vagy döntést jelent, amely többek között az érintettre vonatkozó személyes szempontokat érint, különösen az érintett munkateljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségi állapotára, személyes teljesítményére, érdeklődésére, függőségére, viselkedésére, tartózkodási helyére vagy mozgására vonatkozó szempontok elemzése vagy becslése, illetve elemzése vagy előrejelzése céljából.

10. A jogai, mint érintett

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatokhoz. Ön jogosult különösen arra, hogy megerősítést kapjon tőlünk arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat feldolgozzuk-e vagy sem, valamint arra, hogy a GDPR vonatkozó rendelkezései értelmében további tájékoztatást kapjon a feldolgozott adatokról és a feldolgozás módjáról (a feldolgozás célja, a személyes adatok kategóriája, az adattárolás időtartama, a helyesbítés, a törlés, a feldolgozás korlátozásának vagy a tiltakozáshoz való jogának megléte, a személyes adatok forrása és a panasz benyújtásának joga). Ha kéri, díjmentesen átadjuk Önnek az Önről kezelt személyes adatok másolatát. Ismételt kérés esetén a másolat biztosításáért a feldolgozás adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Személyes adataihoz való hozzáféréshez kérjük, használja a jelen szabályzatban felsorolt elérhetőségeket.

A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásához való jog, ha a feldolgozásra hozzájárulás alapján kerül sor

Ön bármikor jogosult arra, hogy visszavonja az ilyen hozzájárulás alapján általunk feldolgozott személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását. A hozzájárulását a jelen szabályzatban felsorolt elérhetőségeken keresztül vonhatja vissza.

A helyesbítéshez, törléshez vagy korlátozáshoz való jog

Ha úgy találja, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok pontatlanok, kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük ezeket az adatokat. Ha ez az eset különleges körülményei alapján helyénvaló, kérheti az Önről meglévő információink kiegészítését is. Az adatok helyesbítését, korlátozását vagy törlését a jelen szabályzatban felsorolt elérhetőségeken keresztül kérheti.

Személyes adatok törléséhez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó, általunk feldolgozott személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését az alábbi esetekben:

 • Ha Ön visszavonja a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását, és nincs más olyan jogos ok, amely a törléshez való jogunkkal szemben elsőbbséget élvezne;
 • ha Önnek nem áll további érdekében a személyes adatok feldolgozása (lásd alább);
 • Az Ön személyes adataira már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtöttük vagy más módon feldolgoztuk;
 • személyes adatait jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat 18 év alatti személynek nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtöttük;
 • a személyes adatokat az Európai Unió jogában vagy a ránk vonatkozó cseh jogban meghatározott jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében kell törölni.

Ezekben az esetekben a jelen szabályzatban felsorolt elérhetőségeken keresztül kérheti a törlést.

A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog nem áll fenn olyan helyzetben, amikor az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása;
 • jogi kötelezettségeink teljesítése;
 • közérdekből az egészségügy területén;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos vagy történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célokra, amennyiben az adatok törlése valószínűleg meghiúsítaná vagy súlyosan veszélyeztetné az adatkezelés céljainak elérését;
 • jogi igények megállapítása, érvényesítése vagy védelme érdekében.

A fent felsorolt elérhetőségeken tájékozódhat arról, hogy van-e olyan ok, ami miatt nem kérheti az adatok törlését.

A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy korlátozza személyes adatai feldolgozását a következő esetekben:

 • Tagadja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges ideig érvényes.
 • A személyes adatok feldolgozása jogellenes, és Ön nem kívánja törölni személyes adatait, hanem csak korlátozni kívánja azok felhasználását.
 • Az Ön személyes adataira már nincs szükségünk azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat feldolgoztuk, de jogi igényeinek azonosításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek;
 • ha Önnek nem áll további érdekében a személyes adatok feldolgozása (lásd alább). Ebben az esetben a korlátozás addig az időtartamig érvényes, amíg nem igazolódik, hogy a mi oldalunkról a jogos okok felülmúlják az Ön jogos okait.

A személyes adatok korlátozott kezelésének időszakában az Ön személyes adatait (a tárolás kivételével) csak az Ön hozzájárulásával, jogaink megállapítása, érvényesítése vagy védelme céljából, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam érdeke miatt kezelhetjük. A fentieknek megfelelően a jelen szabályzatban felsorolt elérhetőségeken keresztül kérheti az adatkezelés korlátozását.

Az adatkezelés elleni tiltakozás joga

Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen a következő esetekben:

 • Ha a személyes adatok kezelése azon az alapon történik, hogy az adatkezelés közérdekű feladat teljesítéséhez vagy a ránk ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlásához szükséges, vagy a jogos érdekeink miatt, és Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, a további adatkezelés nem lehetséges, kivéve, ha olyan súlyos, jogos adatkezelési okokat tudunk igazolni, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha meghatározzuk, gyakoroljuk vagy megvédjük törvényes jogainkat.
 • Ha a személyes adatokat direkt marketing célokból dolgozzuk fel, és Ön tiltakozik a feldolgozás ellen, akkor a továbbiakban nem fogunk személyes adatokat feldolgozni ezen célok érdekében.
 • Ha az Ön személyes adatait tudományos vagy történelmi kutatás vagy statisztikai célból dolgozzuk fel, akkor azokat nem dolgozzuk fel tovább, kivéve, ha a feldolgozás közérdekű okokból végzett feladat teljesítéséhez szükséges.

A kifogást a jelen szabályzatban felsorolt elérhetőségeken keresztül nyújthatja be.

Az adathordozhatósághoz való jog

Abban az esetben, ha az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulásával kezeljük, vagy azért, mert ez szükséges a közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez, Ön jogosult arra, hogy megkapja tőlünk az Ön által hivatkozott és az Ön által megadott személyes adatokat tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban, amennyiben a személyes adatokat ilyen módon kezeljük. Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy kérheti tőlünk, hogy ezeket az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőnek adjuk át, ha ez technikailag megvalósítható. Személyes adataiért forduljon a jelen szabályzatban felsorolt kapcsolattartóhoz.

A kizárólag automatizált adatfeldolgozáson - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés megtagadásához való jog

Jelenleg nem használunk személyes adatokat automatizált döntéshozatalra. Egyébként Önnek joga van ahhoz, hogy ne legyen olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés tárgya, beleértve a profilalkotást is, amelynek Önre nézve bármilyen joghatása van, vagy jelentős hatással van Önre.. Ez nem érvényes, ha:

 • az automatizált döntéshozatalt a jogi szabályozás lehetővé teszi;
 • az automatizált döntéshozatal szükséges a közöttünk létrejött szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez;
 • az Ön kifejezett hozzájárulását adta az automatizált döntéshozatalhoz.

A személyes adatai biztonságának megsértéséről való tájékoztatáshoz való jog

Ha valószínűsíthető, hogy a biztonságunk megsértése nagy kockázatot jelent az Ön jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül értesítjük Önt a jogsértésről. Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása során megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket alkalmaztunk, például az adatokat az illetéktelen személy számára érthetetlenné tettük, vagy további intézkedésekkel biztosítottuk, hogy a magas kockázat ne következzen be, nem vagyunk kötelesek továbbítani a jogsértésről szóló információkat.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti a GDPR-ban meghatározott kötelezettségeket, joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. A Cseh Köztársaságban a Felügyeleti Hatóság a Személyes Adatvédelmi Hivatal (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: 234 665 111

E-mail: posta@uoou.cz

Datová schránka: qkbaa2n

www.uoou.cz

Ez az adatvédelmi szabályzat a következő időponttól érvényes: 2018. május 25.

;